мета та завдання навчальної дисципліни


Мета навчальної дисципліни 
«Освітні можливості сучасних медіа: соціальні мережі, технології створення wiki-статті» полягає у формуванні теоретичних засад та практичних навичок застосування сучасних медіа у професійної діяльності.

       Завдання дисціпліни:
  • розглянути питання теоретичного та практичного використання сучасних медіа в професійної діяльності педагогічних працівників;
  • сформувати у слухачів навички ефективного використання сучасних медіа (Internet,  Web-2.0 соціальних мереж, аудіо та відео,) для вдосконалення освітнього процесу; 
  • сформувати прийоми роботи з медіатекстами, відео-  та аудіо- засобами;
  • спонукати вчителів до використання медіа засобів у професійної діяльності;
  • удосконалити інформаційно-цифрової компетентності слухачів усіх спеціальностей;
  • сприяти становленню медіа культури вчителів.


Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Медіаграмотність

Визначення Медіаосвіти